ALERGIJSKI TESTOVI

Stručne interpretacije, alergeni, imunoterapija, uzimanja uzoraka.

HORMONSKI TESTOVI

Stručne interpretacije, popisi testova, uzimanja uzoraka.

GENETSKI TESTOVI

Opis bolesti, popis testova, cijene, upute za uzimanja uzoraka.

NARUDŽBA

Online naručivanje, laboratorijski obrasci.

KONTAKT

EVG, molekularna diagnostika
Taborska ulica 8
2000 Maribor  
SlovenijaKaća Kacian:
T: + 385 (0)91 445 59 00
E: kaca.kacian

   EVG@facebook