fbpx | DNA testi za vaše ljubljenčke
Skip to main content

Potrebujete komplet za odvzem vzorca?

Naročite tukaj

Veterinarji

Strokovne razlage in podrobnosti glede alergijskih in endokrinoloških testov.

Ponudba za vas
small tile image

Lastniki živali

Nudimo vam:

  • Izvedbo genetskih testov po najvišjih laboratorijskih standardih.
  • Odzivno in strokovno podporo pri izbiri testov in interpretaciji rezultatov.

 

Testirajte ljubljenčka

DNK profil

Pogoji za pridobitev KZS članskih ugodnosti:

  • Dokazilo o članstvu v KZS
  • Naročilo oddano na potrjenem obrazcu
  • Vzorec krvi
Prenesi obrazec

Enostavno naročilo genetskih testov

Ugotavljanje dedne predispozicije za razvoj specifičnih bolezni, lastnosti in odzivov na terapijo.

first alt
Vzorec
Za izvedbo genetskega testa potrebujemo vzorec krvi ali bris ustne sluznice.
Analiza
Večina genetskih testov je zaključenih v treh do petih delovnih dneh.
Rezultati
O rezultatih vas obvestimo po e-pošti in izvide pošljemo po pošti.
Kaj se dogaja z vzorcem moje živali v genetskem laboratoriju? 2. del
10.12.2020
Drugi korak: genetski test   Genetski test je analiza DNA zapisa živali s katero ugotavljamo spremembe, ki povzročajo ali povečajo verjetnost za razvoj specifičnih bolezni, odzivov na terapijo, telesne lastnosti in identiteto živali. DNA je genetski zapis ali koda, v kateri so zapisana navodila za delovanje organizma. Ko v laboratorij prispe biološki vzorec vaše živali (najpogosteje kri ali bris), je iz njega najprej potrebno izolirati molekulo DNA. Več o samem postopku izolacije DNA smo že pisali (prispevek na voljo tukaj), v tem prispevku pa bomo opisali postopek samega genetskega testa.     Za izvedbo različnih genetskih testov uporabljamo različne laboratorijske tehnike in visoko zmogljivo opremo. Da bi lahko spremembe na DNA analizirali je potrebno regije, ki nas zanimajo namnožiti do meje zaznave. Osnovna metoda za pomnoževanje DNA in izvedbo genetskega testa je metoda PCR – verižna reakcija s polimerazo (angl. polimerase chain reaction). Z metodo PCR pomnožimo omejene odseke na DNA in omogočimo odkrivanje ali merjenje sprememb v genih ali regijah. Kot osnova (matrica) za pomnoževanje nam služi vzorec DNA vaše živali.   Analiza namnoženega dela DNA lahko poteka z različnimi laboratorijskimi tehnikami, ki so izbrane glede na vrsto preiskovane spremembe na DNA. Najpogosteje se uporabljajo metode DNA sekveniranje (določanje nukleotidnega zaporedja DNA), genotipizacija s pomočjo PCR v realnem času in analiza DNA z gelsko elektroforezo. Pri vseh tehnikah namnožene odseke DNA obarvamo z različnimi barvili in s tem omogočimo zaznavo sprememb na aparaturah.   V našem laboratoriju uporabljamo referenčne metode s katerimi pregledujemo ali testiramo po en gen. V večini primerov se pri genetskem testu analizira eno spremembo, ki je bila povezana z določeno genetsko boleznijo oziroma lastnostjo. Pri nekaterih boleznih ali dednih lastnostih je lahko vpletenih več sprememb na istem genu ali sprememb v več genih. V tem primeru je za končni rezultat genetskega testa potrebno izvesti več posameznih testov s katerimi analiziramo vse spremembe na DNA, ki so bile povezane s preiskovano genetsko boleznijo ali lastnostjo. Primer genetskega testa, ki je sestavljen iz več posameznih testov je test za rjavo barvo kožuha, ki vključuje 3 oziroma pri nekaterih pasmah celo 4 posamezne teste.   Pri izvajanju genetskih testov se rutinsko izvaja kontrola kvalitete s katero se nadzira izvajanje posameznih korakov genetskega testa. Pri kontroli izvedbe genetskih testov se uporabljajo ustrezni kontrolni vzorci in negativne kontrole. S primerno kontrolo se zagotavlja, da so rezultati analiz pravilni. Poleg vsakodnevne kontrole kvalitete izvedbe genetskih testov se organizirajo tudi mednarodne medlaboratorijske kontrole, ki laboratorijem omogočajo, da svoje rezultate primerjajo z rezultati drugih laboratorijev, ter za svoje sodelovanje pridobijo ustrezen certifikat (npr. ISAG). Ustrezen sistem vodenja kakovosti lahko laboratoriji izkazujejo tudi s certifikatom ISO, ki ga pridobijo na osnovi vsakoletnega pregleda ustreznega certifikacijskega organa.
Preberi več
Blog
Kaj se dogaja z vzorcem moje živali v genetskem laboratoriju?
13.11.2020
Prvi korak: izolacija DNA   Vsa živa bitja imajo v svojih celicah genetski material, ki določa njihove lastnosti in jih razlikuje med seboj. Pri živalih je nosilka genetske informacije DNA (deoksiribonukleinska kislina). Molekulo DNA tvori zaporedje več milijard podenot imenovanih nukleotidi, ki podobno kot zaporedje črk v knjigah daje navodila za delovanje organizma. Količina podatkov v DNA je ogromna in je zaenkrat ne moremo pri vsakem osebku rutinsko obravnavati v celoti. Zato se poslužujemo genetskih testov, s katerimi analiziramo odseke DNA, ki nas zanimajo.     Za izvedbo genetskega testa potrebujemo očiščeno molekulo DNA, ki jo pridobimo v postopku izolacija. Gre za prvi korak v postopku genetskega testiranja, ki nam omogoča pridobitev molekule DNA iz biološkega vzorca (npr. kri, bris). Količina, kakovost in razgrajenost DNA so odvisni od kvalitete biološkega vzorca. Ključno je, da je vzorec čim bolj svež in vsebuje zadostno količino biološkega materiala. Ocena kvalitete vzorca se izvaja ob sprejemu v laboratorij in pred izolacijo DNA. V našem laboratoriju največkrat izoliramo DNA iz krvi in brisa ustne sluznice živali. Za uspešno izolacijo DNA zadostuje že nekaj kapljic krvi ali bris ustne sluznice brez vidnih plesni in/ali ostankov hrane.   V živalskih celicah je molekula DNA organizirana v obliki kromosomov znotraj celičnega jedra. Izolacija DNA zato vključuje fizikalne in kemijske pristope, ki omogočajo sprostitev DNA iz celic in ločitev DNA od preostalih celičnih komponent. Postopek izolacije DNA traja približno dve uri. Izolacija DNA se lahko izvaja ročno ali avtomatizirano in sestoji iz treh osnovnih korakov: liza, obarjanje in čiščenje. Liza vključuje mehansko razbijanje celic in encimsko raztapljanje celičnih beljakovin. V postopku obarjanja se z dodatkom alkohola sproščena DNA loči od celičnih ostankov. V zadnjem koraku DNA očistimo s spiranjem celičnih ostankov in reagentov ter jo shranimo pri -20°C. Pravilno izolirana in hranjena DNA je za izvajanje genetskih testov uporabna več let.   Kvalitetna DNA je ključnega pomena za uspešno izvedbo genetskega testa. Da lahko v laboratoriju izoliramo kvalitetno DNA potrebujemo kvaliteten biološki vzorec, zato je pomembno, da pri odvzemu dosledno sledimo navodilom za odvzem, ki so na voljo tukaj. V primeru, da iz vzorca ne moremo izolirati dovolj kvalitetne DNA, je za izvedbo genetskega testa potreben nov vzorec.
Preberi več