fbpx Zaposleni | DNA testi za vaše ljubljenčke
Skip to main content

Zaposleni

Vodja laboratorija

Dr. Gašper Berginc je leta 2003 diplomiral na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Raziskovalno delo je nadaljeval v okviru doktorskega študija biomedicine na Medicinski Fakulteti (Oddelek za molekularno genetiko, Inštitut za patologijo),  ki ga je leta 2009 tudi uspešno zaključil. V času doktorskega študija se je ukvarjal s problematiko različnih genetskih mehanizmov nastanka raka debelega črevesja in danke ter razvoja metodologije za njegovo zgodnje odkrivanje. Poleg rednega izobraževanja je svoje znanje izpopolnjeval tudi v tujini (EMBL, Heidelberg, Nemčija). Objavljenih ima več izvirnih znanstvenih objav, svoje delo pa je predstavil tudi na evropskih in svetovnih genetskih kongresih. 

 

Raziskave in razvoj

Dr. Simona Kamenšek je leta 2007 diplomirala iz področja mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno delo je nadaljevala v okviru doktorskega študija Bioloških in biotehniških znanosti smer genetika (Biotehniška fakulteta), ki ga je leta 2013 uspešno zaključila. Tekom doktorskega raziskovanja, ki je potekalo na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete (Katedra za molekularno genetiko), se je ukvarjala z bakterijsko genetiko in je pretežno preučevala vlogo in izražanje protimikrobnih bakteriocinov bakterije Escherichia coli. Poleg rednega izobraževanja se je strokovno izpopolnjevala v Izraelu na univerzi Ben-Gurion University of the Negev. Objavljenih ima več izvirnih znanstvenih objav, njeno delo pa je bilo predstavljeno tudi na domačih in evropskih genetskih kongresih.   

 

Dr. Damijan Nipič je leta 2005 diplomiral iz področja mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno delo je nadaljeval v okviru doktorskega študija Bioloških in biotehniških znanosti smer genetika. Delo je potekalo na Medicinski Fakulteti Univerze v Ljubljani (Inštitiut za patološko fiziologijo), ki ga je leta 2010 tudi uspešno zaključil. Tekom doktorskega raziskovalnega dela se je ukvarjal pretežno s proučevanjem  procesa celične smrti na primarnih celicah kot tudi na trajnih celičnih linijah. Tudi po končanem doktorskem študiju je sodeloval na več različnih raziskovalnih projektih iz področja genetike, mikrobiologije in medicine saj je bil zaposlen na Biotehniški fakulteti, kot tudi na Zdravstveni fakulteti kot raziskovalec. Objavljenih ima več izvirnih znanstvenih objav v revijah s faktorjem citiranosti.

 

Odnosi s kupci, trženje, finance

Mag. Alenka Golubič, je diplomirala leta 2004 iz področja mednarodne menjave in nato leta 2016 zaključila znanstveni magisterij iz področja marketinga. V podjetju skrbi za marketinško strategijo, promocijo podjetja, finance, za podporne aktivnosti laboratorija,  ter za podporo kupcem.

 

Gregor Križanič, dipl. ekon. je diplomiral leta 2004 iz področja financ in bančništva. V svoji dosedanji karieri je bil dejaven na področju optimizacije in avtomatizacije poslovnih procesov. Na tem področju je opravil več usposabljanj doma in v tujini. V podjetju skrbi za nemoteno izvajanje vseh podpornih aktivnosti laboratorija.