fbpx Hipotiroidizam kod mačaka | DNK testovi za vaše kućne ljubimce
Skip to main content

Hipotiroidizam kod mačaka

Hipotiroidizam je rijetka bolest kod mačaka. Postoji više opcija za dijagnozu, kao što su mjerenje serumske koncentracije TT4, slobodnog T4 i TSH (TP1 ili TP3- gledaj hipotiroidizam kod pasa) ili TRH stimulacijski test. TSH stimulacijski test je idealan izbor ukoliko je TSH dostupan (uključujući rekombinanti humani TSH- Thyrogen®, Genzyme)