fbpx Hipotiroidizam kod pasa | DNK testovi za vaše kućne ljubimce
Skip to main content

Hipotiroidizam kod pasa

Brojni faktori imaju utjecaj na razinu hormona štitnjače kod pasa. Važno je da se prije testiranja napravi detaljna anamneza i klinički pregled. Za funkcijske testove štitnjače važni su sljedeći faktori:

 

Trenutna terapija

Neke terapije mogu utjecati na hormone štitnjače i komplicirati interpretaciju rezultata testova. Glukokortikoidi i barbiturati često uzrokuju niske koncentracije cjelokupnog T4 (TT4). Ukoliko je to moguće, terapiju treba prekinuti barem mjesec dana prije početka testiranja funkcije štitnjače. U suprotnom, ako terapiju nije moguće prekinuti, moramo izabrati dijagnostički set koji sadrži slobodan T4 (FT4ED) (pogledaj u nastavku). Sulfoamidni produkti često uzrokuju reverzibilan hipotiroidizam. Zato je testiranje funkcije štitnjače potrebno odgoditi tri tjedna nakon završene terapije sa sulfonamidima.

 

Koncentracije koje ovise o pasmini

Poznato je da hrtovi imaju niže koncentracije TT4 od ostalih pasmina. To je razlog zbog kojeg moramo biti pažljivi prilikom postavljanja dijagnoze. Dijagnozu moramo osnovati prvenstveno na mjerenju funkcija štitnjače koje ne ovise o pasmini (TSH ili cjelokupni T3).

 

Niska vrijednost T4 zbog drugih bolesti (Sick Euthyroid Syndrome, SES)

Psi koji nemaju problema sa štitnjačom, često imaju nisku cjelokupnu koncentraciju hormona T4 zbog fiziološkog odgovora na drugu bolest. To još ne znači da se radi o nedostatku hormona T4 i stoga nadomjesna terapija nije primjerena. Nisku koncentraciju hormona T4 uzrokuje mehanizam koji regulira brzinu metabolizma za vrijeme bolesti, i na taj način povećava mogućnost preživljavanja. Bolesti koje nisu povezane sa štitnjačom, rjeđe i manje izrazito utječu na koncentraciju FT4ED. Bolesni psi često imaju nisku cjelokupnu koncentraciju hormona T4 te je važno napraviti dodatne ili alternativne testove funkcije štitnjače i precizno opisati kliničke znakove. Kako bi lakše razlikovali hipotiroidne pse od pasa koji imaju nisku cjelokupnu koncentraciju T4 kao rezultat odgovora na drugu bolest, važno je ocijeniti vjerojatnost prisutnosti druge bolesti, koja nije povezana sa štitnjačom.

Preporučujemo da se pri otkrivanju poremećaja u radu štitnjače upotrijebi istovremeno više testova koji su dostupni u paletama. Naime, diagnostička snaga palete je mnogo veća od snaga bilo kojeg pojedinačnog testa. Palete su sastavljene od pojedinačnih testova i uključuju sljedeće: cjelokupni T4, slobodni T4 (dijaliza za održavanje ravnoteže), stimulirajući hormon štitnjače (TSH), protutijela protiv tiroglobulina i protutijela protiv T4.

 

Pojedinačni testovi

Cjelokupni T4 (TT4)

Većina će pasa sa hipotiroidizmom prema očekivanjima imati nisku koncentraciju TT4 (90%) što testu daje vrlo visoku, ali ne i potpunu dijagnostičku osjetljivost. S druge strane, i bolesti koje nisu povezane sa štitnjačom mogu utjecati na razinu TT4, što znači da će brojni psi s normalnom štitnjačom imati prenisku koncentraciju TT4. To umanjuje specifičnost testa. U nekim populacijama, čak do 25% pasa kojima štitnjača normalno funkcionira ima prenisku koncentraciju TT4. Zbog niske specifičnosti i nepotpune osjetljivosti test TT4 ima ograničenu informativnost ako ga upotrebljavamo kao pojedinačni test za testiranje hipotiroidizma. Ukoliko test kombiniramo s mjerenjem TSH ili izvedemo test dinamičkog odgovora, dijagnostička snaga testa se poveća. Test možemo koristiti pojedinačno pri praćenju terapije (ako bilježimo doze i vrijeme nakon primjene terapije), iako je bolje ako kombiniramo test sa  testom mjerenja TSH.

 

Slobodan T4, dijaliziran (FT4ED)

Gotovo sav (99,9%) T4 koji se nalazi u krvotoku vezan je na transportne proteine te je samo mali dio ovih hormona raspoloživ za interakciju s tkivom. Tu slobodnu frakciju možemo izmjeriti ultra osjetljivim radioimunološkim testom, nakon što izvedemo dijalizu za održavanje ravnoteže. Analiza FT4ED je najpouzdanija metoda za ocjenu fiziološkog stanja štitnjače kod životinja. Uzorke prethodno dijaliziramo kako bi FT4 odvojili od serumskih proteina i proteinski vezanog T4. U većini su slučajeva TT4 i FT4ED u vrlo dobroj korelaciji, ali postoje i specifične okolnosti u kojima to ne vrijedi. U takvim slučajevima preporučujemo korištenje FT4ED testa. Okolnosti u kojima je primjereno mjeriti FT4ED umjesto ili istovremeno sa cjelokupnim T4, su:

 

  • Bolesti, koje nisu povezane sa štitnjačom: Jedan od mehanizama koji vode do niske koncentracije TT4, kada nije u pitanju bolest štitnjače, je promjena u proteinima koji se vežu na hormon štitnjače (T4). Iako koncentracija hormona TT4 može biti vrlo niska zbog smanjenog afiniteta proteina koji se veže na T4, veći dio hormona je u slobodnom obliku i koncentracije FT4ED ostaju unutar dozvoljenih vrijednosti. Stoga je FT4ED dobar test za određivanje je li niska koncentracija TT4 posljedica hipotiroidizma ili bolesti koje nisu povezane sa štitnjačom.

  • Terapije: određene terapije djeluju na TT4 preko proteina koji vežu hormone štitnjače. To znači da je utjecaj terapije na FT4ED rijeđi i manje dramatičan. TT4 je dobar izbor i u slučajevima kada ne možemo prekinuti sa glukokortikoidima ili barbituratima prije nego započnemo testirati funkcije štitnjače.

  • T4AA: prisutnost unakrižno reaktivnih protutijela protiv T4 (T4AA) u serumu pacijenta utječe na mjerenje TT4, što dovodi do lažno visokih vrijednosti. Pri detekciji FT4ED u postupku dijalize riješimo se protutijela i na taj način izbjegnemo njihov utjecaj. Za testiranje funkcije štitnjače pasa koji imaju T4AA moramo upotrijebiti FT4ED. T4AA protutijela su, kao dio patološkog procesa štitnjače, prisutna u serumu približno 10% pasa sa hipotiroidizmom.

 

Pseći TSH (cTSH)

Hormoni štitnjače imaju negativan utjecaj na sintezu TSH u hipofizi. Kod pasa sa primarnim hipotiroidizmom zbog pomanjkanja hormona očekujemo visoke koncentracije cTSH. Iako to vrijedi za većinu slučajeva, dijagnostička specifičnost ipak nije potpuna. Predviđamo da oko 80-85% pasa sa hipotiroidizmom doista ima visoku koncentraciju cTSH, dok je u preostalim slučajevima koncentracija cTSH je nepromjenjiva. Nasuprot tome, mjerenje koncentracije cTSH ima visoku dijagnostičku specifičnost (do 100%) što znači da su lažno pozitivni rezultati rijetkost. Kombiniranje analize hormona štitnjače i mjerenja cTSH iskorištava prednosti obje metode i tako umanjuje njihove nedostatke (gledaj shemu interpretacije TT4 i cTSH). TSH vrijednost nakon 30 minuta kao dio TRH stimulacijskog testa za dijagnozu sekundarnog hipotiroidizma. Kod zdravih se pasa koncentracija cTSH poveća za najmanje 0,4 ng/ml.

 

Cjelokupni T3 (TT3)

Psi sa hipotiroidizmom imaju visoku prevalenciju unakrižno reaktivnih T3 autoprotutijela (T3AA). T3AA uzrokuju lažno pozitivne rezultate u testu cjelokupnoga T3, pa analiza TT3 nema veliku vrijednost u dijagnozi hipotiroidizma.

 

Autoprotutijela protiv tiroglobulina (TgAA)

Prisutnost TgAA u serumu sugerira na imunološko posredovan limfocitni tiroiditis koji je odgovoran za više od pola slučajeva psećega hipotiroidizma. U preostalim slučajevima nema serološkog ili histološkog dokaza koji bi upućivao na upalni proces. Ovaj test se upotrebljava za dokazivanje prisutnosti i određivanje tipa patologije štitnjače, ali ne omogućava uvid u funkcionalni status žlijezde štitnjače. Tek nakon što limfocitni tiroiditis uništi više od 50-60% funkcionalne mase štitnjače moguće je dobiti dokaz o funkciji štitnjače. S detekcijom TgAA možemo dokazati patologiju štitnjače i prije nego ona postane disfunkcionalna te dok su koncentracije TT4 i cTSH u serumu još normalne. Neke pasmine pasa imaju vrlo visoku prevalenciju serumskog TgAA, što sugerira prisutnost genetske predispozicije za razvoj imunološko posredovanog tiroiditisa. Predispoziciju za tiroiditis i hipotiroidizam kod potomaka možemo izbjeći pregledavanje prisutnosti TgAA u rodovniku. 

 

Protutijela protiv T4/T3

Pojedini psi sa hipotiroidizmom imaju podtip protutijela protiv tiroglobulina koja mogu unakrižno reagirati sa T3 ili T4 testom. Zbog utjecaja na testove ta protutijela mogu dovesti do lažno visokih koncentracija tiroidnih hormona. To ne vrijedi i za FT4ED.

 

Palete testova za štitnjaču

Osnovni profil za štitnjaču (TP1)

Potrebno je izmjeri koncentraciju TSH u kombinaciji s koncentracijom TT4 i tako povećati dijagnostičku preciznost u odnosu na korištenje samo TT4 testa. Ovaj profil se preporučuje kao dijagnostički pregled za pojedinačni uzorak.

 

Srebrni profil za štitnjaču (TP3)

Pasji TSH mjeri u kombinaciji sa slobodnim T4ED. Kombinacija testova je vrlo korisna za pojedinačne uzorke. Profil ima sve prednosti koje ima i TP4 test, osim informacija koje nudi TgAA.

 

Zlatni profil za štitnjaču (TP4)

Pasji TSH i slobodan T4ED mjeri se u kombinaciji sa TgAA. Na uspješnost profila ne utječu bolesti koje nisu povezane sa štitnjačom, druge terapije i prisutnost T4AA koje utječu na mjerenje TT4.

 

Platinasti profil za štitnjaču (TP5)

Profil uključuje TT4, pseći TSH, slobodan T4ED i TgAA. Profil pruža najopsežniju informaciju koju je moguće dobiti iz pojedinačnog uzorka. TgAA identificira patologiju štitnjače, a TT4, FT4ED i TSH pružaju cjelovitu sliku funkcije štitnjače. 

 

Praćenje terapije

U veterini se za liječenje hipotiroidizma upotrebljavaju lijekovi na bazi levotiroksina. Osnovna doza se razlikuje s obzirom na proizvođača, a kreće se oko 20µg/kg/dan. Velika većina hipotiroidnih pasa uspješno se liječi i sa manjim dozama. Razinu TT4 moramo pratiti nekoliko tjedana nakon započete terapije da vidimo je li potrebno promijeniti dozu. Za životinje koje primaju terapiju 2 puta dnevno važno je zabilježiti vrijeme uzimanja uzorka nakon terapije. Koncentracija TT4 mora biti iznad 50 nmol/l u vrijeme kada očekujemo najvišu koncentraciju (2-3 sata nakon uzimanja tablete) i padati prema nižim koncentracijama tik prije nego što životinja uzme iduću tabletu. Vrijeme poluraspada TT4 kod pasa može se razlikovati, ali mora biti između 6 i 10 sati. Za praćenje terapije štitnjače preporučljivo je mjeriti koncentraciju TT4 i cTSH. Koncentracija cTSH je pokazatelj adekvatnosti terapije u prethodnim danima, a ne samo u danima testiranja. To omogućava identifikaciju nekonzistentnosti doziranja. Istovremeno sprječava neprikladne odluke u liječenju, koje su posljedica nereprezentativnih TT4 rezultata.