fbpx Metaboliti vitamina D | DNK testovi za vaše kućne ljubimce
Skip to main content

Metaboliti vitamina D

U veterinarskoj dijagnostici mjerimo 2 oblika vitamina D: 25-hidroksivitamin D (25OHD) i 1,25-dihidroksivitamin D (kalcitriol). 25OHD nastaje u jetri i njegova koncentracija je paralelna koncentraciji vitamina D. Vitamin D životinje dobivaju hranom (holekalciferol (D3), ergokalciferol (D2)) ili nastaje u koži pod utjecajem UV svjetla. Enzimska hidroksilacija vitamina D je ovisna o dostupnosti substrata i zato je test dobar pokazatelj količine vitamina D u tijelu. Test omogućava dijagnozu premale ili prevelike količine vitamina D i zato ga koristimo pri istraživanju hipo i hiperkalcemije.   Upotrebljava se i kao pokazatelj izloženosti UV svjetlosti kod gmazova. I kod nekih drugih bolesti možemo očekivati nenormalne rezultate 25OHD: nedostatak vitamina D u hrani, malabsorpcija, toksičnost kalciferolnih rodenticida.

 

Kalcitrol proizvode tubularne stanice bubrega. Nastaje kao rezultat djelovanja enzima 1α-hidroksilaze na 25OHD. Aktivnost procesa kontrolira količina PTH (velika količina PTH potiče aktivnost 1α-hidroksilaze). Kalcitrol je biološki najaktivniji oblik vitamina D. U osnovi djeluje na porast serumske koncentracije kalcija uključujući i porast resorpcije kalcija iz crijeva. Nemogućnost tubularnih cjevčica bubrega za proizvodnju kalcitrola zbog bolesti bubrega je mehanizam koji doprinosi nastanku sekundarnog hiperparatiroidizma bubrega. Koncentracija kalcitrola omogućava lakše razumijevanje djelovanja tubularnih stanica bubrega i utjecaja PTH na vitamin D.

 

Kod pasa, mačaka kao i kod većine drugih životinja, preko crijeva se absorbira vrlo malo kalcija. Absorpcija kalcija je kod tih životinja ovisna o vitaminu D.  Kod konja, zeca i nilskog konja je pasivna absorpcija kalcija puno veća i koncentracija kalcija je kontrolirana s izlučivanjem preko bubrega. Kod tih vrsta je utjecaj bubrežnih bolesti na status kalcija drugačiji nego kod većine sisavaca.