fbpx Paratiroidni hormon (PTH) i ionizirani kalcij (iCa) | DNK testovi za vaše kućne ljubimce
Skip to main content

Paratiroidni hormon (PTH) i ionizirani kalcij (iCa)

Mjerenje hormona štitnjače i ioniziranog kalcija su osnovni testovi pri otkrivanju poremećaja u metabolizmu kalcija. Ukoliko uzrok poremećaja nije jasan potrebno je kombinirano mjerenje bez obzira na to radi li se o hipo ili hiperkalcemiji. Niti cjelokupan, ili albuminom korigirani kalcij, ne pružaju potpunu sliku statusa kalcija u svim slučajevima. To posebno vrijedi za životinje sa slabom funkcijom bubrega.

 

Kombinirano mjerenje iCa i PTH omogućava razlikovanje četiri glavne kategorije poremećaja regulacije kalcija:

 

 1. Primarni hiperparatiroidizam (o doštitnoj žlijezdi ovisna hiperkalcemija)- funkcionalna neoplazija doštitne žlijezde
 2. Inhibicija doštitne žlijezde (hiperkalcemija noevisna o doštitnoj žlijezdi)- hiperkalcemija malignosti, toksikoza vitamina D (holekalciferol, kalcitriol, Dovonex®), idiopatska hiprekalcemija u mačaka* i granulomatozni procesi
 3. Primarni hipoparatiroidizam (o doštitnoj žlijezdi ovisna hipokalcemija)- ozlijede doštitne žlijezde zbog upale ili operacije
 4. Sekundarni hipoparatiroidizam (o doštitnoj žlijezdi neovisna hipokalcemija)- zatajenje bubrega, gubitak kalcija (pankreatitis, kolike/proljev u konja), nedostatak hrane, rahitis, hiperadrenokorticizam, hipertioridizam.

 

*Kao što samo ime govori, poznavanje idiopatske hiperkalcemije u mačaka je ograničeno. Neka istraživanja stanje povezuju sa dijetama za kiselu mokraću. Druga istraživanja opisuju vezu sa oksalatnom kristalurijom pri čemu pomaže prehrana sa vlaknastom hranom. Neki autori tvrde da je stanje benigno dok drugi tvrde da može prouzrokovati zatajenje bubrega. U slučaju progresivne bolesti preporučuje se liječenje s niskom dozom glukokortikoida.

 

PTH

 

 

Graf prikazuje kako su bolesti povezane s kalcijem ovisne o koncentraciji PTH i iCA. Granične crte na grafu odnose se na pse, dok je kod mačaka granica između različitih bolesti manje očita.

 

Za određivanje koncentracije PTH, priprema uzorka je ključna i zato je važno držati se opisanog postupka pripreme. Uzorak za mjerenje ioniziranog kalcija potrebno je uzeti istovremeno s uzorkom za PTH jer jedino na tako možemo pouzdano ocijentiti stanje kalcija u određenom trenutku. 

 

Priprema uzorka za PTH

Uzorak mora biti EDTA plazma ili EDTA plazma sa aprotininom

 

 1. Zatražite kutiju za prijenos uzorka do laboratorija
 2. Pacijentu izvadite krv u hladnu epruvetu sa EDTA i aprotininom (eprueta je u transportnoj kutiji). Epruvetu stavite na led.
 3. Nježno i dobro promiješajte i centrifugirajte što brže je moguće (najbolje u hladnoj centrifugi
 4. Plazmu prenesite u hladne plastične epruvete (ne staklene!) bez dodataka i stavite na led
 5. Uzorak zamrznite (<-10°C) i ne odmrzavajte do slanja u transportnoj kutiji.

 

Priprema uzorka za mjerenje ioniziranog kalcija

Uzorak za analizu mora biti serum odvojen od krvnih stanica. EDTA plazma nije primjerena jer EDTA kelira kalcij kojeg potom ne možemo detektirati.

Ako je moguće uzmite uzorak za iCa istovremeno sa uzorkom za PTH.

Kako uzmemo uzorak:

 

 1. Krv izvadite u običnu epruvetu bez gela i napunite do vrha

 2. Epruvetu zatvorite tako da u epruveti ne bude zrak

 3. Uzorak centrifugirajte i serum prenesite u novu epruvetu; u epruveti sa serumom neka bude što manje zraka

 4. Uzorak čuvajte u hladnjaku (ne zamrzavajte) i pošaljite ga zajedno sa PTH uzorkom, izvan transportne kutije

 5. U laboratoriju će za rezultate pripremiti korelacijsku formulu, koja će uzeti u obzir promjene u pH vrijednosti zbog izloženosti seruma zraku. Rezultat je ocjena vrijednosti iCa pri standardiziranom pH.