fbpx Tripsinu slična imunoreaktivnost (TLI) | DNK testovi za vaše kućne ljubimce
Skip to main content

Tripsinu slična imunoreaktivnost (TLI)

Iz koncentracije TLI u serumu pasa i mačaka, možemo iz jednog uzorka krvi detektirati eksokrinu nedostatnost gušterače (EPI). To je prvi test kojeg radimo za otkrivanje EPI. Analiziramo uzorak seruma životinje koja barem 6 sati prije (ili preko noći) nije jela. Sa TLI možemo detektirati i akutni pankreatitis. Kod akutnog pankreatitisa TLI u krvi je visok zbog povećane količine oslobođenog tripsinogena. Kako se količina TLI smanjuje napredovanjem bolesti, za dijagnozu akutnog pankreatitisa važno je da uzorak uzmemo što prije.

 

Interpretacija

Životinje sa EPI imaju vrlo niske koncentracije TLI. Životinje sa pankreatitisom imaju vrlo visoke koncentracije TLI.