fbpx | DNA testi za vaše ljubljenčke
Skip to main content

Potrebujete komplet za odvzem vzorca?

Naročite tukaj

Veterinarji

Strokovne razlage in podrobnosti glede alergijskih in endokrinoloških testov.

Ponudba za vas
small tile image

Lastniki živali

Nudimo vam:

  • Izvedbo genetskih testov po najvišjih laboratorijskih standardih.
  • Odzivno in strokovno podporo pri izbiri testov in interpretaciji rezultatov.

 

Testirajte ljubljenčka

DNK profil

Pogoji za pridobitev KZS članskih ugodnosti:

  • Dokazilo o članstvu v KZS
  • Naročilo oddano na potrjenem obrazcu
  • Vzorec krvi
Prenesi obrazec

Enostavno naročilo genetskih testov

Ugotavljanje dedne predispozicije za razvoj specifičnih bolezni, lastnosti in odzivov na terapijo.

first alt
Vzorec
Za izvedbo genetskega testa potrebujemo vzorec krvi ali bris ustne sluznice.
Analiza
Večina genetskih testov je zaključenih v treh do petih delovnih dneh.
Rezultati
O rezultatih vas obvestimo po e-pošti in izvide pošljemo po pošti.
Kaj se dogaja z vzorcem moje živali v genetskem laboratoriju?
13.11.2020
Prvi korak: izolacija DNA   Vsa živa bitja imajo v svojih celicah genetski material, ki določa njihove lastnosti in jih razlikuje med seboj. Pri živalih je nosilka genetske informacije DNA (deoksiribonukleinska kislina). Molekulo DNA tvori zaporedje več milijard podenot imenovanih nukleotidi, ki podobno kot zaporedje črk v knjigah daje navodila za delovanje organizma. Količina podatkov v DNA je ogromna in je zaenkrat ne moremo pri vsakem osebku rutinsko obravnavati v celoti. Zato se poslužujemo genetskih testov, s katerimi analiziramo odseke DNA, ki nas zanimajo.     Za izvedbo genetskega testa potrebujemo očiščeno molekulo DNA, ki jo pridobimo v postopku izolacija. Gre za prvi korak v postopku genetskega testiranja, ki nam omogoča pridobitev molekule DNA iz biološkega vzorca (npr. kri, bris). Količina, kakovost in razgrajenost DNA so odvisni od kvalitete biološkega vzorca. Ključno je, da je vzorec čim bolj svež in vsebuje zadostno količino biološkega materiala. Ocena kvalitete vzorca se izvaja ob sprejemu v laboratorij in pred izolacijo DNA. V našem laboratoriju največkrat izoliramo DNA iz krvi in brisa ustne sluznice živali. Za uspešno izolacijo DNA zadostuje že nekaj kapljic krvi ali bris ustne sluznice brez vidnih plesni in/ali ostankov hrane.   V živalskih celicah je molekula DNA organizirana v obliki kromosomov znotraj celičnega jedra. Izolacija DNA zato vključuje fizikalne in kemijske pristope, ki omogočajo sprostitev DNA iz celic in ločitev DNA od preostalih celičnih komponent. Postopek izolacije DNA traja približno dve uri. Izolacija DNA se lahko izvaja ročno ali avtomatizirano in sestoji iz treh osnovnih korakov: liza, obarjanje in čiščenje. Liza vključuje mehansko razbijanje celic in encimsko raztapljanje celičnih beljakovin. V postopku obarjanja se z dodatkom alkohola sproščena DNA loči od celičnih ostankov. V zadnjem koraku DNA očistimo s spiranjem celičnih ostankov in reagentov ter jo shranimo pri -20°C. Pravilno izolirana in hranjena DNA je za izvajanje genetskih testov uporabna več let.   Kvalitetna DNA je ključnega pomena za uspešno izvedbo genetskega testa. Da lahko v laboratoriju izoliramo kvalitetno DNA potrebujemo kvaliteten biološki vzorec, zato je pomembno, da pri odvzemu dosledno sledimo navodilom za odvzem, ki so na voljo tukaj. V primeru, da iz vzorca ne moremo izolirati dovolj kvalitetne DNA, je za izvedbo genetskega testa potreben nov vzorec.
Preberi več
Blog
DNA profil: molekularni prstni odtis mojega psa
28.10.2020
  DNA profil je unikaten molekularni prstni odtis, ki se tekom življenja ne spreminja in nam omogoča nedvoumno identifikacijo živali ne glede na njeno starost. Izdelava DNA profila pomeni analizo specifičnih področij DNA (označevalcev) za katere so značilne spremembe v dolžini. Zaradi razlik v dolžini se pri vsakem posamezniku pojavljajo različna stanja, oziroma aleli. Z analizo zadostnega števila označevalcev, izdelamo DNA profil, ki je specifičen za vsakega psa.     DNA profil se lahko uporablja v različnih primerih:   1. Določanje starševstva: Analiza starševstva se izvede s primerjavo DNA profilov samice, potencialnega samca in mladiča. Pri določitvi starševstva gre za statistične metode primerjave DNA profilov. Zaradi narave metode je za zanesljivo analizo starševstva potrebno analizirati DNA profile obeh staršev in mladiča. V primeru, da je za analizo na voljo vzorec le enega od staršev, je tega starša mogoče kot starša izključiti potrditi pa ga ni mogoče.   2. Izguba ali kraja psa: Če poznate DNA profil svojega psa lahko dokažete njegovo identiteto v primeru kraje ali izgube.   3. Identifikacija tekom celotnega življenja: V primeru, da mikročip preneha delovati in ga ni mogoče več zaznati, z DNA profilom lahko dokažete identiteto živali.   4. Potrditev, da je žival prosta določene genetske bolezni po starših: Za posamezne pasme so značilne specifične genetske bolezni. V primeru, da sta oba starša testirana za določeno bolezen in sta bolezni prosta, lahko z DNA profilom mladičev in staršev dokažemo, da so vsi mladiči bolezni prosti. Priporoča se, da se za vse potomce za katere se trdi, da so prosti bolezni po starših, to tudi dokaže z DNA profilom.   5. Inseminacije: Običajno se DNA profil določi pri psih, ki se uporabljajo za shranjevanje semena in inseminacijo. S pomočjo DNA profila se izvede identifikacija semena in potrdi očetovstvo.   Glede na izbiro označevalcev pri psih ločimo več pristopov izdelave DNA profilov. Najbolj razširjen je pristop z označevalci, ki jih priporoča ISAG (International Society of Animal Genetics). Večina laboratorijev po svetu, pri psih izdeluje DNA profile po priporočilih ISAG. Standardizacija izdelave DNA profila je s stališča vzreditelja prednost, saj sta DNA profila dveh psov, ki sta bila narejena v različnih laboratorijih po isti metodi, povsem primerljiva. Če imata psa izdelana DNA profila po različnih metodah je potrebno pri enem psu DNA profil analizirati ponovno.   DNA profil predstavlja sodobno molekularno orodje s pomočjo katerega lahko objektivno rešimo marsikatero zagato v zvezi z identifikacijo živali.
Preberi več