Odvzem krvi

Vzorec krvi za genetske teste odvzame vaš veterinar. Postopek odvzema vzorcev krvi za genetske teste:

  • Uporabite nove sterilne igle za vsako žival.
  • Odvzemite nekoaguliran vzorec krvi v epruveto z EDTA (vijoličen pokrovček). Za analizo potrebujemo 0.5-1.0 mL krvi.
  • Po odvzemu epruveto večkrat obrnite, da se kri in antikoagulant dobro premešata. Koagulirane krvi ne pošiljajte, ker ni primerna za analizo.
  • Epruveto čitljivo označite (ime/oznaka živali, ime lastnika, datum odvzema).
  • Do pošiljanja vzorec shranite v hladilniku (ne zamrzujte). Vzorec pošljite čim hitreje.
  • Vzorec skupaj z naročilnico pošljite v embalaži, ki preprečuje lom epruvete med transportom.

 

Naroči komplet za krvni vzorec

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.