Cocoa - Francoski Buldog

Rjava oziroma čokoladna barva kožuha se pogosto pojavlja pri različnih pasmah psov. Pri večini pasem so za rjavo barvo kožuha odgovorne variante na lokusu B oziroma v genu TYRP1. Pri francoskih buldogih sta bila z rjavo barvo kožuha povezani dve različni mutaciji na  genih TYRP1 in HPS3. Med barvo dlake, kože in oči pri psih s homozigotno mutacijo v genu TYRP1 in HPS3 obstajajo majhne, a jasne razlike. Psi z mutacijo v genu HPS3 imajo rahlo temnejšo bravo kožuha in svetlejše oči od psov z mutacijo v genu TYRP1. Barva kožuha povezana z genom HPS3 je bila definirana kot kakavna barva (angl. cocoa). Kakavna barva kožuha je pri odraslih psih nekoliko temnejša kot pri mladih psih.

Različne študije so pokazale, da so za večino rjavih francoskih buldogov odgovorne mutacije v genu HPS3 in/ali TYRP1.  Rezultati ene študije in podatki testiranja v našem laboratoriju kažejo, da obstaja majhen delež francoskih buldogov, ki nimajo nobene izmed obeh poznanih mutacij odgovornih za rjavo barvo kožuha. Iz tega je mogoče sklepati, da obstajajo še druge, trenutno nepoznane variante, ki povzročajo rjavo barvo kožuha pri tej pasmi.

N/N

Mutacija odgovorna za kakavno barvo kožuha ni prisotna. Pes bo na svoje potomce vedno prenesel ‘’n’’ alel brez mutacije odgovorne za kakavno barvo.

CO/N

Pes ima eno kopijo alela z mutacijo za kakvno barvo ‘’cocoa’’ in eno kopijo alela ‘’n’’ brez mutacije. Pes bo alel za kakvno barvo prenesel na svoje potomce v 50% primerov.

CO/CO

Pes ima dve kopiji alela ‘’cocoa’’ za kakavno barvo. Kakavna barva kožuha je izražena. Pes bo na vse svoje potomce prenesel alel za kakvno barvo kožuha.

Cena:

44,01 €

  • Naročite lahko brezplačen material za odvzem vzorca.
  • Za 1 žival je potreben 1 vzorec, tudi če naročite več testov.
  • Vzorce živali hranimo za možnost naročila dodatnih testov.
  • Nudimo strokovno pomoč pri razlagi rezultatov.
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.