Digitalna transformacija operativnih procesov in prodaje EVG

13/09/2021

V našem podjetju smo v letu 2020 uspešno kandidirali na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. V okviru razpisa je podjetje pridobilo subvencijo v višini 28.367,50 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si.

Aktivnosti v okviru projekta »Digitalna transformacija operativnih procesov in prodaje EVG« so se izvajale v obdobju med oktobrom 2020 in avgustom 2021. V okviru projekta so bili izvedeni naslednji ukrepi:

1. Elektronska izmenjava med partnerji:

Cilji: Vzpostavitev oz. nadgradnja elektronske izmenjave s poslovnimi partnerji (končni kupci, poslovni partnerji); razvoj lastnega spletnega vmesnika, ki bo podpiral vse posebnosti delovnega procesa v podjetju; vzpostavitev varnih povezav med partnerji; digitalizacija in avtomatizacija poslovnega procesa v podjetju z namenom učinkovitega obvladovanja naročil in zniževanja stroškov poslovanja.

Rezultati: V okviru projekta je bil razvit nov spletni ponudbeni modul, ki je specifično prilagojen storitvam in delovnim procesom našega podjetja. S prenovo se je poenostavilo poslovanje tako s končnimi kupci kot poslovnimi partnerji. Nov sistem nam omogoča enostavno administracijo ponudbe na spletu v več jezikih, ki jo lahko prilagajamo glede na poljubne parametre. Modul je zasnovan tako, da ne glede na vrsto kupca, omogoča pregled nad naročili in fazo procesa v kateri se naročilo nahaja. Sistem e-poslovanja smo nadgradili z elektronskim arhivom izvidov, kjer ima uporabnik (končni kupec, podjetje) dostop do rezultatov vseh opravljenih DNA analiz za svoje živali oziroma svoje stranke.

2. Spletne strani za tuje trge:

Cilji: Posodobitev spletne strani, ki bo prilagojena za prikaz v najpogosteje uporabljenih brskalnikih na namiznih računalnikih in mobilnih napravah. Spremljanje napredne analitike spletne strani. Spletna stran v 2 tujih jezikih z namenom dostopa in širitve na tuje trge.

Rezultati: Nova spletna stran je oblikovana po najsodobnejših smernicah in prilagojena za uporabo tako na namiznih računalnikih kot tudi na mobilnih napravah. Vsebine so na voljo v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Vključena je spletna analitika.


3. Spletne trgovine:

Cilji: Vzpostavitev nadgrajene spletne trgovine, ki bo podpirala poslovni proces v podjetju, z možnostjo izvedbe spletnega plačila.

Rezultati: Spletna trgovina z nakupnim modulom, ki je prilagojen poslovnemu procesu v podjetju. Omogočena je izvedba spletnega plačila z najpogostejšimi načini plačila preko plačilnih servisov PayPal in Stripe.


4. Produktno-prodajni video:

Cilji: Produktno prodajni video v okviru katerega bodo predstavljene prednosti genetskega testiranja pri psih in vizualiziran celoten proces naročanja genetskega testa s poudarkom na preprostosti postopka.

Rezultati: Produktno prodajni video v katerem je nazorno predstavljen celoten proces naročanja genetskega testa s poudarkom na postopku odvzemu biološkega vzorca. V videu našim obstoječim in potencialnim strankam približamo proces analize DNA in jim predstavimo kako enostavno je naročilo DNA testa.


5. Krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilji: Izvedba usposabljanja s področja elektronskega poslovanja (industrija 4.0, brezpapirno poslovanje, varnost in riziki digitalizacije)

Rezultati: V okviru projekta so bila izvedena usposabljanja zaposlenih v okviru katerih so pridobili nova znanja s področja brezpapirnega poslovanja, prednostih in tveganjih digitalizacije poslovnega procesa, spoznali vse funkcionalnosti prenovljenega digitaliziranega sistema poslovanja in spoznali osnove uporabe orodij za spletno prodajo in marketing ter izkoriščanje le teh pri vstopu na nove trge.

Vous semblez utiliser un navigateur obsolète qui ne supporte pas entièrement notre site ! Pour utiliser ce site de façon simple et agréable, utilisez l'un des navigateurs Internet suivants ou téléchargez la dernière version de votre navigateur actuel.