Spriječavanje bolesti- autosomno recesivno naslijeđivanje

S obzirom na prisutnost mutacija životinje možemo podijeliti u tri grupe:

  •  Bolesne životinje (mut/mut)- oba alela nose mutaciju, bolest je kliničko izražena
  •  Prijenosnik (mut/wt)- jedan alel nosi mutaciju, bolest nije kliničko izražena
  •  Negativne životinje (wt/wt)- nema mutacija, normalan genotip

Strategije parenja koja za cilj imaju iskorijeniti bolest, razlikuju se za različite grupe. Moramo izbjegavati parenje sa bolesnim životinjama i prijenosnicima bolesti. Ukoliko imamo posebno važnu životinju koja nosi mutaciju, možemo ju pariti samo sa zdravim/negativnim partnerom. Kada bolesnu životinju parimo sa zdravom/negativnom životinjom su svi potomci prijenosnici. Genetsko testiranje te generacije nije potrebno (Slika 1). Kada životinje iz prve generacija potomaka ponovno parimo sa zdravim/negativnim partnerom, 50% potomaka druge generacije biti će bez mutacija (Slika 2). Ukoliko parimo 2 prijenosnika 25% potomaka je zdravih/negativnih (Slika 3). Drugu generaciju potomaka moramo testirati i samo životinje bez mutacija možemo koristiti za uzgoj.

 

Bolesna životinja

Negativna

životinja

Alel

mut

mut

wt

wt/mut (prijenosnik)

wt/mut (prijenosnik)

wt

wt/mut (prijenosnik)

wt/mut (prijenosnik)

Slika 1

 

 

Prijenosnik

Negativna

životinja

Alel

wt

mut

wt

wt/wt (negativan)

wt/mut (prijenosnik)

wt

wt/wt (negativan)

wt/mut (prijenosnik)

Slika 2

 

 

Prijenosnik

Prijenosnik

Alel

wt

mut

wt

wt/wt (negativan)

wt/mut (prijenosnik)

mut

wt/mut (prijenosnik)

mut/mut (bolestan)

Slika 3

Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.