DNA profil: molekularni prstni odtis mojega psa

28/10/2020

DNA profil je unikaten molekularni prstni odtis, ki se tekom življenja ne spreminja in nam omogoča nedvoumno identifikacijo živali ne glede na njeno starost. Izdelava DNA profila pomeni analizo specifičnih področij DNA (označevalcev) za katere so značilne spremembe v dolžini. Zaradi razlik v dolžini se pri vsakem posamezniku pojavljajo različna stanja, oziroma aleli. Z analizo zadostnega števila označevalcev, izdelamo DNA profil, ki je specifičen za vsakega psa.

DNA profil se lahko uporablja v različnih primerih:

 1. Določanje starševstva:
  Analiza starševstva se izvede s primerjavo DNA profilov samice, potencialnega samca in mladiča. Pri določitvi starševstva gre za statistične metode primerjave DNA profilov. Zaradi narave metode je za zanesljivo analizo starševstva potrebno analizirati DNA profile obeh staršev in mladiča. V primeru, da je za analizo na voljo vzorec le enega od staršev, je tega starša mogoče kot starša izključiti potrditi pa ga ni mogoče.
 2. Izguba ali kraja psa:
  Če poznate DNA profil svojega psa lahko dokažete njegovo identiteto v primeru kraje ali izgube.
 3. Identifikacija tekom celotnega življenja:
  V primeru, da mikročip preneha delovati in ga ni mogoče več zaznati, z DNA profilom lahko dokažete identiteto živali.
 4. Potrditev, da je žival prosta določene genetske bolezni po starših:
  Za posamezne pasme so značilne specifične genetske bolezni. V primeru, da sta oba starša testirana za določeno bolezen in sta bolezni prosta, lahko z DNA profilom mladičev in staršev dokažemo, da so vsi mladiči bolezni prosti. Priporoča se, da se za vse potomce za katere se trdi, da so prosti bolezni po starših, to tudi dokaže z DNA profilom.
 5. Inseminacije:
  Običajno se DNA profil določi pri psih, ki se uporabljajo za shranjevanje semena in inseminacijo. S pomočjo DNA profila se izvede identifikacija semena in potrdi očetovstvo.

 

Glede na izbiro označevalcev pri psih ločimo več pristopov izdelave DNA profilov. Najbolj razširjen je pristop z označevalci, ki jih priporoča ISAG (International Society of Animal Genetics). Večina laboratorijev po svetu, pri psih izdeluje DNA profile po priporočilih ISAG. Standardizacija izdelave DNA profila je s stališča vzreditelja prednost, saj sta DNA profila dveh psov, ki sta bila narejena v različnih laboratorijih po isti metodi, povsem primerljiva. Če imata psa izdelana DNA profila po različnih metodah je potrebno pri enem psu DNA profil analizirati ponovno.

DNA profil predstavlja sodobno molekularno orodje s pomočjo katerega lahko objektivno rešimo marsikatero zagato v zvezi z identifikacijo živali.

Vous semblez utiliser un navigateur obsolète qui ne supporte pas entièrement notre site ! Pour utiliser ce site de façon simple et agréable, utilisez l'un des navigateurs Internet suivants ou téléchargez la dernière version de votre navigateur actuel.