Mišićna distrofija (MD) - CKCS

Mišićne distrofije su skupina neslijednih degenerativnih bolesti koje karakterizira progresivna disfunkcija mišića. Klinički znakovi se počinju pojavljivati u dobi od nekoliko tjedana i napreduju u slabost mišića koja uzrokuje probleme s hodanjem i stajanjem. Genetski defekt nalazi se na spolnom kromosomu X. Zbog toga je bolest češća kod muškaraca, kojima je za razvoj bolesti potreban samo jedan alel sa mutacijom. Ženke bolest razviju samo u slučaju da naslijede dva alela sa mutacijom. Pogođeni štenci obično su eutanazirani.

Nasljeđivanje: X-vezano recesivno opširnije

Mutacija: gen DMD

Genetski test: Metoda koja se upotrebljava za testiranje je iznimno precizna i omogućava razlikovanje prijenosnika, zdravih i bolesnih životinja. Testiranje se može obaviti u bilo kojoj dobi.

Uzorak: Krv u EDTA (1.0 mL) ili bris sluznice na sterilnim četkama. Detaljne informacije možete pronaći ovdje.

Cijena:

54,00 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.