fbpx Arhiv | DNA testi za vaše ljubljenčke
Skip to main content

Arhiv

Barva dlake ''merle''

07.06.2021
Se sprašujete ali je vaš pes prenašalec ‘’merle’’ barve kožuha, zakaj barva ‘’merle’’ kljub prisotnemu genetskemu zapisu ni vidna ter zakaj je pomembna previdnost pri parjenju psov z mutacijo za ‘’merle’’? Odgovore na ta in še nekatera druga vprašanja v zvezi z dedovanjem ''merle'' barve najdete v nadaljevanju.   Za barvo ‘’merle’’ je značilen marmoriran vzorec kožuha, z nepravilno obli...
Preberi več

Vpliv selekcije na genetsko zdravje pasemski psov

22.04.2021
Naravna selekcija izvaja selekcijski pritisk v smeri nastanka novih vrst in izkoreninjenja podedovanih lastnosti, ki živalim zmanjšujejo možnost za preživetje. Umetna selekcija, ki jo izvaja človek (npr. oblikovanje pasem psov), deluje na podedovane lastnosti in bolezni glede na rejske odločitve, ki niso vedno v skladu z načeli naravne selekcije (boljše preživetje). Pasemski psi so z genetskega st...
Preberi več

Razvoj genetskih testov

26.03.2021
Odkrivanje novih mutacij in razvoj genetskih testov je eden prvih korakov pri obvladovanju dednih bolezni v populaciji psov. Genetski testi nam omogočajo, da se z načrtovanim parjenjem lahko izognemo dednim boleznim in jih skozi generacije z njihovo smiselno uporabo celo izkoreninimo.   Razvoj genetskega testa poteka v več fazah. Za razvoj genetskega testa je bistvenega pomena sodelovan...
Preberi več

Shranjevanje in ponovna uporaba DNA vzorcev vašega psa

25.02.2021
V prejšnjih člankih smo opisali celotno pot vzorca od odvzema do rezultatov in njihovo interpretacijo. Ker po končani analizi, ob kvalitetno odvzetemu vzorcu, ostane še veliko izolirane DNA, to lahko shranimo za morebitno ponovno uporabo.   Molekula DNA je ob ugodnih pogojih stabilna zelo dolgo časa. Hiter napredek na področju DNA tehnologij, omogoča pridobivanje informacij iz arheološk...
Preberi več

Kaj se dogaja z vzorcem moje živali v genetskem laboratoriju? 3. del

02.02.2021
Interpretacija in uporaba rezultatov genetskih testov   Pravilna interpretacija rezultatov je eden najpomembnejših korakov pri uporabi genetskega testa v vzreji psov. Kot smo v dosedanjih prispevkih že pisali je pri izvajanju genetskih testov pomembnih več korakov: odvzem vzorca, izolacija DNA, izvedba testa in interpretacija rezultatov. S pomočjo pravilne interpretacije rezultatov gene...
Preberi več

Kaj se dogaja z vzorcem moje živali v genetskem laboratoriju? 2. del

10.12.2020
Drugi korak: genetski test   Genetski test je analiza DNA zapisa živali s katero ugotavljamo spremembe, ki povzročajo ali povečajo verjetnost za razvoj specifičnih bolezni, odzivov na terapijo, telesne lastnosti in identiteto živali. DNA je genetski zapis ali koda, v kateri so zapisana navodila za delovanje organizma. Ko v laboratorij prispe biološki vzorec vaše živali (najpogostej...
Preberi več

Kaj se dogaja z vzorcem moje živali v genetskem laboratoriju?

13.11.2020
Prvi korak: izolacija DNA   Vsa živa bitja imajo v svojih celicah genetski material, ki določa njihove lastnosti in jih razlikuje med seboj. Pri živalih je nosilka genetske informacije DNA (deoksiribonukleinska kislina). Molekulo DNA tvori zaporedje več milijard podenot imenovanih nukleotidi, ki podobno kot zaporedje črk v knjigah daje navodila za delovanje organizma. Količina podatkov ...
Preberi več

DNA profil: molekularni prstni odtis mojega psa

28.10.2020
  DNA profil je unikaten molekularni prstni odtis, ki se tekom življenja ne spreminja in nam omogoča nedvoumno identifikacijo živali ne glede na njeno starost. Izdelava DNA profila pomeni analizo specifičnih področij DNA (označevalcev) za katere so značilne spremembe v dolžini. Zaradi razlik v dolžini se pri vsakem posamezniku pojavljajo različna stanja, oziroma aleli. Z analizo zadostnega...
Preberi več

Barve kožuha pri psih

01.10.2020
Skozi zgodovino so se z naravno in umetno selekcijo pri psih izoblikovale številne barve kožuha. Z naravno selekcijo so se izoblikovale zaščitne barve, ki so omogočale zlitje z okoljem in tako omogočale boljše preživetje. Ko pa je v selekcijo posegel človek, so se izoblikovale številne nove barvne različice.   Z nastankom različnih pasem so bili tudi določeni standardi za barvo kožuha z...
Preberi več

Kaj so genetske bolezni?

04.09.2020
Genetske bolezni so posledica ene ali več sprememb (mutacij) na DNA. Lahko so monogenske, kjer so mutacije prisotne v enem genu ali poligenske, pri katerih so vpletene mutacije več genov. Lahko je okvarjen tudi celoten kromosom. Mutacije se lahko prenesejo iz staršev na potomce ali nastanejo spontano tekom razvoja zarodka (de novo mutacije).   Do danes je pri psih znanih skoraj 800 dedn...
Preberi več