Paket - Američki eskimski pas

  • Degenerativna mielopatija (DM)
  • Primarna luksacija leće (PLL)
  • Progresivna atrofija retine (PRA-PRCD)
  • Trombopatija - Američki eskimski pas

Cijena:

131,25 €

Vrijednost paketa:

220,00 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.