Paket - Belgijski ovčar

  • Atrofija središnjeg živčanog sustava i cerebelarna ataksija (CACA)
  • Cerebelarna ataksija tip 2 kod belgijskog ovčara (SDCA2)
  • Cerebelarna ataksija tip 1 kod belgijskog ovčara (SDCA1)
  • Kardiomiopatija i smrtnost štenaca (CJM)
  • Degenerativna mielopatija (DM)
  • Cerebelarna ataksija (CA1)

Cijena:

137,49 €

Vrijednost paketa:

326,00 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.