Paket - Leonberški pas

  • Polineuropatija 1 u Leonberških pasa (LPN1)
  • Polineuropatija 2 u Leonberških pasa (LPN2)
  • Laringealna paraliza povezana s generaliziranom polineuropatijom tipa 3 (LPPN3
  • Leukoencefalomijelopatija (LEMP) - Leonberški pas

Cijena:

131,25 €

Vrijednost paketa:

216,00 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.