Paket - Njemački lovački terijer

  • Degenerativna mielopatija (DM)
  • Metabolička miopatija izazvana fizičkim preopterečenjem (EIMM/CNM)
  • Primarna luksacija leće (PLL)

Cijena:

120,00 €

Vrijednost paketa:

164,00 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.