Paket - Veliki šnaucer

  • Progresivna atrofija retine (PRA-PRCD)
  • Nedostatak faktora VII (FVII)
  • Dilatacijska kardiomiopatija (DCM) - Schnauzer
  • Progresivna atrofija retine (NECAP1-PRA)
  • Hiperurikozurija (HUU)
  • Degenerativna mielopatija (DM)

Uzorak: Krv u EDTA (1.0 mL) ili bris sluznice na sterilnim četkama. Detaljne informacije možete pronaći ovdje.

Cijena:

137,49 €

Vrijednost paketa:

328,00 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.