Leukoencefalomijelopatija (LEMP)

Leukoencefalomijelopatija pasa (LEMP) je nasljedni neurodegenerativni poremećaj koji zahvaća bijelu tvar središnjeg živčanog sustava. Poremećaj je karakteriziran raspadom mijelina u bijeloj tvari mozga i leđne moždine. Oboljeli psi pokazuju simptome slabosti, nekoordiniranih namjernih pokreta (ataksija), abnormalnog (hipermetričnog) hoda, povlačenja šape i gubitka svjesne propriocepcije, osjećaja položaja tijela i kretanja. Budući da je LEMP progresivni poremećaj, gore spomenuti simptomi pogoršavaju se s vremenom, često rezultirajući nepokretnošću unutar nekoliko mjeseci od početka. Prosječna dob početka je između 1 i 4 godine.

Nasljeđivanje: autosomno recesivno opširnije

Mutacija: gen NAPEPLD

Genetski test: Metoda koja se upotrebljava za testiranje je iznimno precizna i omogućava razlikovanje prijenosnika, zdravih i bolesnih životinja. Testiranje se može obaviti u bilo kojoj dobi.

Sprječavanje bolesti: opširnije

Uzorak: Krv u EDTA (1.0 mL) ili bris sluznice na sterilnim četkama. Detaljne informacije možete pronaći ovdje.

Cijena:

52,00 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.