Nasljedne bolesti
Cistinurija tip B (varianta 1)
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Bolest policističnih bubrega (PKD)
Pojedinosti

Cijena:

30,50 €

Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.