Timidin kinaza

Nivo timidin kinaze v serumu nam služi kot tumorski marker za določanje malignega limfoma pri psu. Timidin kinaza (TK1) je citosolni encim povezan s celično proliferacijo. Njegova aktivnost se močno poveča v G1 in S fazi celičnega cikla. Timidin kinaza vstopa v obtok iz celic v celičnem ciklu ali iz celic, ki so med replikacijo odmrle. TK nam pri živalih služi za oceno količine delečih celic, kar posredno predstavlja meritev neoplastičnega stanja organizma.

Razmerje med TK v serumu in visokim porastom celične replikacije omogoča, da se ta test lahko uporabi kot dodatek pri določanju neoplazij kot je maligni limfom. Uporaba tega testa je predvsem namenjena določanju prognoze in terapevtskemu monitoringu.

Pacienti z malignim limfomom in zelo visokimi vrednostmi TK imajo najverjetneje visoko število neoplastičnih celic oziroma visoko stopnjo replikacije, zato je prognoza pri njih slabša kot pri pacientih z malignim limfomom, ki imajo nizke vrednosti TK.

Merjenje aktivnosti TK je zelo uporabno tudi v začetnih fazah kemoterapije, saj lahko spremljamo padec aktivnosti TK v primerjavi z vrednostim pred kemoterapijo, s čimer lahko potrdimo ali smo bili uspešni z začetnim delom terapije in ali naj nadaljujemo z obstoječim protokolom. Pogosto merjenje aktivnosti TK med kemoterapijo in med različnimi cikli kemoterapije nam omogoči, da zaznamo izboljšanje stanja (še pred izboljšanjem kliničnih znakov) ali pa nam pomaga pri iskanju vzroka za klinično poslabšanje.

Merjenje aktivnosti timidinske kinaze ni najbolj specifični diagnostični test za dokazovanje limfoma, ker je lahko aktivnost TK povezana tudi z nekaterimi drugimi stanji celic pri katerih pride do povečanega celičnega preoblikovanja, kot na primer pri vnetnih reakcijah. Ob odsotnosti leukocitoze je verjetnost neoplastičnega izvora povečane aktivnosti TK bolj verjetna.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.