Hiperadrenokorticizem pri mačkah (Cushingova bolezen)

Hiperadrenokorticizem se pri mačkah pojavlja mnogo redkeje kot pri psih. Zaradi redkosti te bolezni obstaja le malo študij o diagnostični natančnosti različnih testov. Za razliko od testov za pse, pri mačkah žal ni dobre opredelitve občutljivosti in specifičnosti. Zaradi pomanjkanja podatkov so priporočila izdelana na osnovi redkih študij izvedenih na zdravih mačkah in študijah na psih katerih ugotovitve so ekstrapolirane na populacijo mačk.

Klinični znaki pri objavljenih primerih te bolezni pri mačkah so izraziti. Alopecia ni tipičen znak vendar sta to povešen trebuh in izrazito stanjšanje kože. Koža lahko postane tako tanka, da se trga spontano ali ob dotiku. Mačke nimajo s steroidi induciranega izo-encima alkalne fosfataze kot je to pri psih.

ACTH stimulacijski test pri mačkah

Kot pri katerem koli drugem testu za hiperadrenokorticizem (glej: pasji HAC) tudi na ta test vplivajo različne kronične bolezni, ki povzročijo lažno pozitivne rezultate.

  1. Odvzem osnovnega krvnega vzorca.
  2. Takojšnja iniciacija 0,125 mg* sintetičnega ACTH (Synacthen®) in i/v
  3. Odvzem 2 krvnih vzorcev: 1 in 3 ure po aplikaciji
  4. Označite vzorce čitljivo in zahtevajte analizo kortizola

*Mačkam težjim od 5 kg apliciramo 0,25 mg

Interpretacija

Pri normalnih mačkah se bo koncentracija povišala na ~400 nmol/L.

Združeni visoko dozni deksametazonski in ACTH stimulacijski test pri mačkah

Ker ovrednotimo več kot en diagnostični parameter, je ta test lahko bolj natančen kot samostojni ACTH stimulacijski test.

   1. Odvzem osnovnega krvnega vzorca
   2. Iniciacija 0,1 mg/kg deksametazona i/v.
   3. Odvzem drugega krvnega vzorca po 2 urah
   4. Takojšnja iniciacija 0,125 mg sintetičnega ACTH (Synacthen®) i/v.
   5. Odvzem tretjega krvnega vzorca po treh urah (1 ura po ACTH)
   6. Označite vzorce čitljivo in zahtevajte analizo kortizola

Interpretacija

Normalne mačke kažejo vsaj 50% znižanje na vrednost <40 nmol/L po deksametazonu in normalen odziv kortizola po stimulaciji z ACTH (do 400 nmol/L).

Mačke s hipoadrenokorticizmom bodo kazale le malo zaviranja po aplikaciji deksametazona in pretiran odgovor po iniciaciji ACTH.

ACTH

Endogeni ACTH lahko uporabljamo kot dopolnilo pri diagnostiki mačjega hiperadrenokorticizma in je uporaben pri diferenciaciji med PDH in ADH. Ne smemo ga uporabljati kot začetni diagnostični test. Potrebno je posebno rokovanje z vzorci (glej poglavje HAC pri psih).

Razmerje kortizol / kreatinin (CCR)

To je zelo občutljiv test za izključitev hiperadrenokorticizma vendar se ga ne sme uporabljati za primarno diagnosticiranje HAC, ker je zelo slabo specifičen, saj druga obolenja pogosto povzročijo pozitiven rezultat.</>

Zbrani jutranji urin odraža sproščanje kortizola preko več urnega intervala. Vzorci zbrani v posodi za odpad v domačem okolju imajo manjšo stopnjo lažno pozitivnih rezultatov kot tisti, ki jih pridobimo v veterinarski kliniki. V posodah za odpad je najbolje uporabljati ne-absorptivni material. Normalne mačke imajo CCR manj kot 10x10-6.

Razmerje kortizol/kreatinin s hkratnim deksametazonsko zaviralnim testom

V primeru močnega suma na Cushingovo bolezen je to posebej uporaben test pri mačkah saj so mačke pod velikim stresom med obiskom veterinarske klinike. Lastnik mačke izvede celotno zbiranje vzorcev doma, vzorci pa se skupaj pošljejo v laboratorij. Potek testa je enak kot pri CCR/deks. testu pri psu le, da v posodi za odpad običajen absorptivni material nadomestimo s spranim in posušenim akvarijskim peskom, urinski vzorec pa zberemo s plastično pipeto. Posodo in pesek je med zbiranjem različnih vzorcev potrebno močno izprati.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.