Paketi testova
Paket - Mini bulterijer
Pojedinosti
  • Hiperurikozurija (HUU)
  • Bolest policističnih bubrega (BTPKD)
  • Primarna luksacija leće (PLL)
  • Letalni akrodermatitis (LAD)

Cijena:

148,35 €

Package value:

185,44 €

Cijena za uzgajivače:

118,68 €

Nasljedne bolesti
Degenerativna mielopatija (DM)

* Partnerski laboratorij

Pojedinosti

Cijena:

55,00 €

Hondrodisplazija, hondrodistrrofija i degenracija medvretenčnih diskova (CDPA/CDDY-IVDD)
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Hiperurikozurija (HUU)
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Paraliza grla (LP)
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Letalni akrodermatitis (LAD)
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Maligna hipertermija (MH)
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Bolest policističnih bubrega (BTPKD)
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Primarna luksacija leće (PLL)
Pojedinosti

Cijena:

45,14 €

DNK profil i podrijetlo
DNA profil (ISAG)
Pojedinosti

Cijena:

42,00 €

DNA profil i analiza očinstva

Odaberite samo za štene kojem želite odrediti očinstvo. Odaberite DNK profil za potencijalne roditelje.

Pojedinosti

Cijena:

42,00 €

Boje krzna i fizikalna svojstva
Dužina dlake (FGF5, L1)
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Furnishing / Improper coat (RSPO2)
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Kratak rep (Short tail/Bobtail)
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus A
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus B
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus D (d1)
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus E
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus EM
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus I
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus K
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus M (Merle)
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Lokus S
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Paket - Boja dlake
Pojedinosti

Cijena:

141,52 €

Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.