Paketi testova
Paket – Njemački ovčar
Pojedinosti
  • Degenerativna mielopatija (DM)
  • Hiperurikozurija (HUU)
  • Oštećenje gena MDR1 (osjetljivost na ivermektin)
  • Dužina dlake (FGF5, L1)
  • Hipofizna patuljastost

Cijena:

152,32 €

Package value:

238,00 €

Cijena za uzgajivače:

121,86 €

Nasljedne bolesti
Achromatopsija (dnevno sljepoća, ACHM) - Njemački ovčar
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Degenerativna mielopatija (DM)

* Partnerski laboratorij

Pojedinosti

Cijena:

55,00 €

Hondrodisplazija, hondrodistrrofija i degenracija medvretenčnih diskova (CDPA/CDDY-IVDD)
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Hiperurikozurija (HUU)
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Maligna hipertermija (MH)
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Oštećenje gena MDR1 (osjetljivost na ivermektin)
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Hipofizna patuljastost
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Primarna luksacija leće (PLL)
Pojedinosti

Cijena:

45,14 €

Cistični adenokarcinom bubrega i nodularna dermatofibroza (RCDN)
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Von Willebrand bolest tip 1 (VWD1)
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

DNK profil i podrijetlo
DNA profil (ISAG)
Pojedinosti

Cijena:

42,00 €

DNA profil i analiza očinstva

Odaberite samo za štene kojem želite odrediti očinstvo. Odaberite DNK profil za potencijalne roditelje.

Pojedinosti

Cijena:

42,00 €

Boje krzna i fizikalna svojstva
Dužina dlake (FGF5, L1)
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Furnishing / Improper coat (RSPO2)
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Kratak rep (Short tail/Bobtail)
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus A
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus B
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus D (d1)
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus E
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus EM
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus I
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus K
Pojedinosti

Cijena:

42,70 €

Lokus M (Merle)
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Lokus S
Pojedinosti

Cijena:

48,80 €

Paket - Boja dlake
Pojedinosti

Cijena:

141,52 €

Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.