fbpx | DNA testi za vaše ljubljenčke
Skip to main content

Potrebujete komplet za odvzem vzorca?

Naročite tukaj

Veterinarji

Strokovne razlage in podrobnosti glede alergijskih in endokrinoloških testov.

Ponudba za vas
small tile image

Lastniki živali

Nudimo vam:

  • Izvedbo genetskih testov po najvišjih laboratorijskih standardih.
  • Odzivno in strokovno podporo pri izbiri testov in interpretaciji rezultatov.

 

Testirajte ljubljenčka

DNK profil

Pogoji za pridobitev KZS članskih ugodnosti:

  • Dokazilo o članstvu v KZS
  • Naročilo oddano na potrjenem obrazcu
  • Vzorec krvi
Prenesi obrazec

Enostavno naročilo genetskih testov

Ugotavljanje dedne predispozicije za razvoj specifičnih bolezni, lastnosti in odzivov na terapijo.

first alt
Vzorec
Za izvedbo genetskega testa potrebujemo vzorec krvi ali bris ustne sluznice.
Analiza
Večina genetskih testov je zaključenih v treh do petih delovnih dneh.
Rezultati
O rezultatih vas obvestimo po e-pošti in izvide pošljemo po pošti.
Razvoj genetskih testov
26.03.2021
Odkrivanje novih mutacij in razvoj genetskih testov je eden prvih korakov pri obvladovanju dednih bolezni v populaciji psov. Genetski testi nam omogočajo, da se z načrtovanim parjenjem lahko izognemo dednim boleznim in jih skozi generacije z njihovo smiselno uporabo celo izkoreninimo.   Razvoj genetskega testa poteka v več fazah. Za razvoj genetskega testa je bistvenega pomena sodelovanje vzrediteljev psov z veterinarji in raziskovalci. Vzreditelji psov lahko namreč najbolje zasledujejo ali je neka težava, ki se pojavi v liniji psov, morebiti dedna. Največ do danes odkritih genetskih bolezni pri psih se deduje avtosomno recesivno, pri katerem morata biti za razvoj genetskega obolenja okvarjeni obe kopiji istega gena – okvarjena mora biti kopija, ki so jo psi prejeli od mame in kopija, ki so jo prejeli od očeta. Več o načinih dedovanja genetskih bolezni si lahko preberete TUKAJ.  Zelo pomembno je sodelovanje vzrediteljev z veterinarji, ki lahko natančno opišejo simptome in opažanja vzrediteljev, jih smiselno povežejo in objavijo v znanstvenih revijah. Tako se pogosto zgodi, da je pred pojavom genetskega testa objavljenih že več člankov s simptomi genetske bolezni. Poleg načina dedovanja in simptomov je zelo pomemben podatek tudi kdaj se pojavijo prvi znaki genetske bolezni. Torej ali gre za genetsko bolezen, ki se pojavi tekom razvoja zarodka, takoj po rojstvu, v prvem letu življenja ali pa je pozno nastopajoča bolezen.     Ko je iz člankov in opažanj vzrediteljev psov razvidno, da gre za genetsko bolezen pa se v raziskavo vključijo tudi raziskovalci. Ti skušajo, s pomočjo najnovejših genetskih tehnik, na celotnem genomu psa poiskati mutacijo, ki je odgovorna za genetsko bolezen. Mutacije so trajne dedne spremembe genoma, ki jih povzročijo različni dejavniki imenovani mutageni. Pod mutacije si pogosto predstavljamo nekaj kar je škodljivo za osebek vendar temu ni tako. Mutacije so lahko tudi koristne saj nekaterim osebkom lahko dajo neko novo lastnost, ki mu izboljša kvaliteto življenja. Tako na primer mutacija za dolžino dlake nekaterim pasmam psov omogoča bolj kvalitetno življenje v mrzlih razmerah. Mutacije, ki so za osebek koristne, se v naravi pogosto ohranijo. Pri genetskih boleznih pa govorimo o mutacijah, ki so škodljive za posamezne osebke in se jih s pravilnim načinom parjenja skušamo izognit.   Samo odkrivanje mutacij je lahko precej zamudno, saj raziskava lahko poteka tudi več let. Mutacije se iščejo po celotnem genomu psa, ki je dolg okrog 2,5 milijard baz. Druga težava pri odkrivanju mutaciji je velikost mutacije saj se lahko spremeni le ena baza ali pa gre za daljšo spremembo, ki lahko zajame tudi cel gen ali več genov. Genetske bolezni so lahko monogenske, kjer je mutacija prisotna le na enem genu ali pa so več genske, kjer je v razvoj genetske bolezni vpletenih več genov. V času pisanja tega članka je znanih več kot 300 mutacij povezanih z genetskimi boleznimi in lastnostmi psov. Večina izmed genetskih obolenj je monogenskih saj je za razumevanje delovanja več genskih genetskih bolezni potrebno precej več študij in poznavanja delovanja posameznih genov.   Ko je nova mutacija za določeno genetsko bolezen znana in dobro opisana sledi objava članka v znanstvenih revijah. Objavi članka pa sledi razvoj genetskega testa, ki bo dostopen širši populaciji.
Preberi več
Blog
Shranjevanje in ponovna uporaba DNA vzorcev vašega psa
25.02.2021
V prejšnjih člankih smo opisali celotno pot vzorca od odvzema do rezultatov in njihovo interpretacijo. Ker po končani analizi, ob kvalitetno odvzetemu vzorcu, ostane še veliko izolirane DNA, to lahko shranimo za morebitno ponovno uporabo.   Molekula DNA je ob ugodnih pogojih stabilna zelo dolgo časa. Hiter napredek na področju DNA tehnologij, omogoča pridobivanje informacij iz arheoloških in paleontoloških ostankov. Tako lahko proučujemo genetske povezave med izumrlimi organizmi in njihovimi sodobnimi sorodniki. Znanstveniki lahko uporabijo molekulo DNA organizmov, ki so živeli že pred pojavom neandertalca. Obstajajo pa tudi študije na vzorcih psov izpred več kot 10.000 let.     Na obstojnost DNA izolirane v laboratoriju vplivajo različni faktorji od temperature shranjevanja, čistosti oz. kvalitete vzorca iz katerega smo izolirali DNA, protokola, ki smo ga uporabili za izolacijo, zaporedja DNA ter izpostavljenosti svetlobi oz. UV sevanju.   DNA se za krajše obdobje hrani v hladilniku pri +4 °C, vendar je v primeru dobre kvalitete v takih pogojih obstojna tudi več let. Kljub dobri obstojnosti DNA pri +4 °C pa jo je za večletno hranjenje bolje shraniti pri −20 °C ali −80 °C.  Občutljive vzorce DNA se lahko hrani v tekočem dušiku pri −196 °C. Takega shranjevanja se poslužujemo le pri izredno občutljivih vzorcih (npr. arheološki vzorci).   V našem laboratoriju, DNA vzorce hranimo pri −20 °C več let. In zakaj DNA vzorce sploh hranimo? Vzorce DNA hranimo zato, da jih lahko ob morebitnih novih odkritjih genetskih testov, na željo stranke ponovno uporabimo.   Nove tehnologije na področju DNA omogočajo zelo hitro odkrivanje novih mutacij povezanih z različnimi genetskimi obolenji in telesnimi lastnostmi. Tako je v času pisanja tega članka pri psih znanih že okrog 300 mutacij, se pa število le teh hitro povečuje. Uspešno odkriti mutaciji sledi razvoj genetskega testa in ponudba tega testa na tržišču.   V kolikor ste v preteklosti v naš laboratorij že poslali vzorec, je ta v večini primerov shranjen. V primeru, da želite za isto žival naročiti dodaten genetski test novega vzorca ni potrebno pošiljati saj je iz obstoječega vzorca mogoče izvesti še veliko število različnih genetskih testov. Tako se boste izognili stresu ponovnega odvzema vzorca, pošiljanju ter dvomu ali ste vzorec pravilno odvzeli.
Preberi več